Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Провідний експерт із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів

Провідний експерт із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів є відповідальним за супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженою Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма) за встановленими термінами виконання. Провідним експертом із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Провідний експерт із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів належить до професійної групи «Експерти». Призначення на посаду провідного експерта із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів.

Основні обов'язки

 • Здійснює супровід Заявок (Проектів) згідно із затвердженою Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма) за встановленими термінами виконання.
 • Надає заявникам консультації щодо оформлення та можливого поліпшення технічної складової їхніх заявок на часткове відшкодування.
 • Проводить періодичні он-лайн зустрічі співробітників структурних підрозділів Фонду, що здійснюють оцінку проектів з енергомодернізації, з представниками Заявників, що приймають участь у Програмах Фонду.
 • Проводить індивідуальні консультації (он-лайн або телефонним зв’язком) для кожного Заявника окремо за запитом такого Заявника.
 • Аналізує етапи опрацювання структурними підрозділами Фонду Заявок (Проектів) в межах Програми та етапи впровадження Заявниками проектів з енергомодернізації.
 • Узагальнює матеріали по виконанню Заявок (Проектів), складає звіти за етапами Програми, готує рекомендації, які є результатами аналізу.
 • Приймає участь у розробці проектів змін до технологічних карт у рамках Програми.
 • Приймає участь у розробці внутрішньої нормативної бази, з урахуванням змін та доповнень, що виникли в процесі обробки Заявок структурними підрозділами Фонду.
 • Приймає участь у розробленні перспективних і річних планів роботи Відділу,  Фонду
 • Співпрацює з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.
 • Приймає участь у семінарах, навчаннях, які проводяться Фондом, в межах компетенції.
 • Виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником Відділу та технічним директором Фонду

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта в галузі інженерії, будівництва або в галузі «Менеджмент» (магістр, спеціаліст, бакалавр), інша освіта за спорідненим напрямом
Стаж роботи у сфері енергоефективності та енергозберігання
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Експерт будівельної галузі / кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженер-консультант або подібні
Стаж роботи у сфері енергоефективності та енергозберігання
Бажаний досвід роботи в державних установах або у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах. Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Знання законодавства України та інших нормативних документів: • Закон України «Про Фонд енергоефективності»; • Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»; • Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та всіх її складових частин з додатками; • Національні правила та положення щодо проектної документації, будівництва, технічного нагляду, енергетичних аудитів, сертифікатів енергоефективності;
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання кращих міжнародних технічних практик та правил щодо проведення енергоаудитів, розробки проектної документації, будівництва та авторського нагляду
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Розпорядження, накази, методичні( нормативні та інші керівні документи, що визначають мету, стратегію розвитку, профіль, спеціалізацію та особливості структури управління Фондом
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Основні нормативно-правові положення щодо оформлення службових документів, порядок ведення фінансової (бухгалтерською документації та обліку
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Правила проведення перевірок, ревізій
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point), система електронного документообігу «Мегаполіс»
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Бажані вимоги: Експерт будівельної галузі / кваліфікаційний атестат на право на проведення сертифікації енергетичної ефективності / Інженер-консультант або подібні;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з провідним експертом із енергозбереження та енергоефективності (супровід проектів) відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів державної установи «Фонд енергоефективності» оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання. трудового контракту (договору) на умовах неповного робочого часу (4 години на день 5 днів на тиждень) Очікуваний рівень заробітної плати – 20 930  гривень на місяць (до оподаткування).
 

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID), який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків**.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 14 червня 2022 року по 23 червня 2022 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua