Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Провідний експерт відділу оцінки проектів фінансового офісу

Провідний експерт відділу оцінки проектів забезпечує фінансову оцінку отриманих проектів і заявок на предмет їх відповідності програмі та вимогам Фонду.

Провідний експерт відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду провідного експерта відділу оцінки проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Здійснює фінансову оцінку проектів (зокрема, документів заявників, договорів з підрядниками, видаткових накладних, актів приймання наданих послуг, виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, платіжних документів, що підтверджують здійснення оплати за послуги та впровадження заходів з енергоефективності, договорів на проведення технічного нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з технічного нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду, договорів на проведення авторського нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з авторського нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду, договорів на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі, актів приймання-передачі наданих послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, договорів на підготовку звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, актів приймання-передачі наданих послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, звітів з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, підготовлених після впровадження заходів з енергоефективності, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані) на предмет їх відповідності програмі і вимогам Фонду.
 • Бере участь в організації процесу фінансової оцінки Проектів, зокрема, Заявок та документів, що надаються разом із ними, на предмет їх відповідності Програмі (ам) і вимогам Фонду, на всіх етапах участі Заявників у Програмі (ах);
 • Бере участь в організації процесу попереднього та остаточного розрахунку розміру Грантів;
 • Бере участь в організації процесу формування документів на виплату Грантів;
 • Бере участь у розробці внутрішньої нормативної бази, що стосується супроводження операцій, фінансового обліку Фонду та ін.;
 • Бере участь у проектах з імплементації системи обробки заявок, облікової системи Фонду, та ін.;
 • Бере участь в організації супроводу договорів про співпрацю з Банками-партнерами в частині інформування про здійснення виплати Грантів;
 • Бере участь в організації проведення аналізу потенційних Банків-партнерів, підготовку висновків для прийняття Дирекцією рішення щодо їх обрання та організовує моніторинг дотримання Банками-партнерами кваліфікаційних вимог;
 • Забезпечує виконання правил і заходів системи внутрішнього контролю Фонду;
 • Надає методологічні роз’яснення з питань оцінки Проектів співробітникам Фонду;
 • Проводить навчання співробітників Відділу з питань, що стосуються компетенції Відділу
 • Бере участь у підготовці внутрішньої корпоративної фінансової звітності для Дирекції та Наглядової ради;
 • Співпрацює з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних стратегічних цілей.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, та (або) невикористання наданих прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування.
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) в галузі знань «Економіка підприємства будівельної індустрії» або «Управління та адміністрування», або «Фінанси».
Загальний досвід роботи
Не менше 5-и років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку в будівельній галузі
Загальний досвід роботи
Досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва
Професійні знання та навички
Знання основ відповідного фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння фінансового планування та аналізу, досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння основ системи ціноутворення в будівництві
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички проведення та перевірки розрахунків та калькуляції робіт і послуг (в тому числі будівельних)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички роботи із платіжними документами, договорами, актами виконаних робіт/наданих послуг, актами приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідками про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) тощо
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з провідним експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 41 860,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.**

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 25 лютого 2022 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Погодження кандидатури переможця директором за напрямком

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua