Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Експерт відділу оцінки проектів фінансового Офісу

Експерт відділу оцінки проектів забезпечує фінансову оцінку отриманих проектів і заявок на предмет їх відповідності програмі та вимогам Фонду.

Експерт відділу оцінки проектів належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу оцінки проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Здійснює перевірку заявок та первинних документів, поданих на часткове відшкодування вартості попереднього енергетичного аудиту, підготовку висновків щодо відповідності заявок та витрат фінансовим вимогам Фонду з наданням обґрунтованих пояснень та розрахунок розміру часткового відшкодування вартості проведення енергоаудиту.
 • Здійснює перевірку заявок та первинних документів, поданих на часткове відшкодування вартості розробки проектної документації, підготовку висновків щодо відповідності заявок та витрат на проектну документацію фінансовим вимогам Фонду з наданням обґрунтованих пояснень та розрахунок розміру часткового відшкодування вартості витрат на проектну документацію.
 • Здійснює перевірку заявок та первинних документів, поданих на часткове відшкодування витрат на впровадження заходів та підготовку сертифікатів з енергетичної ефективності будівлі, підготовку висновків щодо відповідності заявок та витрат на впровадження заходів з енергоефективності фінансовим вимогам Фонду з наданням обґрунтованих пояснень, здійснення коригуючих та остаточних розрахунків гранту. 
 • Здійснює перевірку у межах компетенції заявок та первинних документів, поданих у рамках інших програм.
 • Здійснює підготовку та надання періодичних звітів у порядку, визначеному Наглядовою радою Фонду. 
 • Здійснює підготовку та надання відповідей на запити, що відносяться до компетенції відділу.
 • Бере участь у проведенні регулярного оцінювання фінансових продуктів, програм, проектів.
 • Бере участь у роботі з удосконалення програм Фонду.
 • Бере участь у роботі з регіональними консультантами МФК.
 • Здійснює проведення аналізу потенційних банків-партнерів, готує висновки для Дирекції.
 • Співпрацює з Банками-партнерами щодо впровадження продуктів Фонду.
 • Бере участь у роботі з впровадження ІТ платформи.
 • Виконує інші  обов’язки, покладених на нього начальником Відділу та фінансовим директором Фонду.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Економіка підприємства будівельної галузі» або «Управління та адміністрування», або «Фінанси»
Загальний досвід роботи
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки
Загальний досвід роботи
Досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва
Професійні знання та навички
Знання основ відповідного фінансового законодавства України
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння фінансового планування та аналізу, досвід використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розуміння основ системи ціноутворення в будівництві
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички проведення та перевірки розрахунків та калькуляції робіт і послуг (в тому числі будівельних)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Навички роботи із платіжними документами, договорами, актами виконаних робіт/наданих послуг, актами приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідками про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) тощо
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 34 500, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 25 серпня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання/Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua