Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Адміністратор бази даних відділу інформаційних технологій

Обслуговування систем управління баз даних, забезпечення постійної роботи сервера й доступу користувачів до потрібної інформації, контроль захисту даних, зведення до мінімуму ймовірність їхньої втрати.

Адміністратор бази даних відділу інформаційних технологій належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду адміністратора бази даних відділу інформаційних технологій та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу інформаційних технологій, фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Підтримка в актуальному робочому стані повного обсягу оперативної і накопичуваної інформації, а також захист інформації від несанкціонованого доступу.
 • Резервування та відновлення інформації.
 • Налаштування баз даних (БД), контроль їх обсягу та своєчасне обслуговування/заміна/модернізація обладнання.
 • На основі логічних прикладних моделей створювати елементи фізичної схеми, а також підтримувати зв'язок користувачів з системою.
 • Підтримка користувачів баз даних, налаштування доступу користувачів до БД.
 • Проведення інструктажу/навчання (ознайомлення зі структурою БД і системою її управління) з кожним новим користувачем, якому надається доступ до БД.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За не санкціоноване керівництвом представлення інтересів Фонду, наслідки самостійних дій і рішень.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного професійного спрямування (Інформаційні технології, Математика та статистика, інформаційні системи тощо)
Загальний досвід роботи
Не менше 5 років
Досвід роботи за спеціальністю
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Рівень В1
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів
Англійська мова
В2
Професійні знання
Знання типів СУБД
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання специфіки архітектури і функціонування БД
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання питань безпеки, що стосуються доступу до БД
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Проектування, настроювання, адміністрування та оптимізація БД
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання мов запитів до БД (SQL та ін.)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання універсальної мови розмітки XML
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання мови моделювання UML
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання продуктів: Microsoft SharePoint Microsoft Dynamics 365 Microsoft SQL server Microsoft Power BI
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу/кредитування/гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з адміністратором бази даних відділу інформаційних технологій оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору) . Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 14 березня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua