Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів

Основним завданням начальника відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів є співпраця та підтримка клієнтів Фонду, розробка та удосконалення внутрішніх процедур, взаємодія з МФК та з банками-партнерами, в частині логістики заявок, створення контакт-центру.

Начальник відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальника відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. Начальник підтримки клієнтів та супроводу проектів безпосередньо підпорядковується технічному директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу підтримки клієнтів та супроводу проектів (далі – відділ).
 • Розробляє, організовує та підтримує процеси обробки заявок на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності (далі – заявки), супроводу проектів та підтримки Заявників/ Бенефіціарів Фонду в межах Програми Фонду.
 • Бере участь у розробленні процедур Фонду з обробки заявок.
 • Бере участь у розробці нормативної бази, що стосується супроводження операцій, пов’язаних з  обробкою заявок, супроводом проектів та підтримкою Заявників/ Бенефіціарів Фонду в межах Програми Фонду.
 • Бере участь у розробці процедур і розробці документів, в рамках договору про співфінансування з партнерами Фонду, що стосується супроводження операцій, пов’язаних з  обробкою заявок.
 • Розробляє перспективні і річні плани роботи відділу.
 • Забезпечує виконання правил і заходів системи внутрішнього контролю Фонду.
 • Оформляє документи, необхідні для діяльності відділу.
 • Співпрацює з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За не санкціоноване керівництвом представлення інтересів Фонду, наслідки самостійних дій і рішень.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) або в галузі інженерії, будівництва, або інша спеціальність за спорідненим напрямом
Загальний досвід роботи
Не менше7 років
Досвід роботи на керівних посадах
Не менш 5-ти років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Середній рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Загальний досвід роботи
Бажаний досвід роботи в державних установах або у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах
Англійська мова
Робоче володіння
Професійні знання
Знання законодавства України та інших нормативних документів: 1) Закон України «Про Фонд енергоефективності» 2) Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 3) Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та всіх її складових частин з додатками
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід стратегічного планування та прогнозування, здатність до самостійного прийняття рішень
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point), системами CRM
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід ведення переговорів, вміння переконувати
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід створення «з нуля» нових підрозділів
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння методами управління персоналом
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями або у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу підтримки клієнтів та супроводу оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати –45 500,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 3 січня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Письмове ситуаційне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Співбесіда з Дирекцією
 5. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua