Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу по роботі з регіонами офісу стратегічного розвитку

Основним завданням начальника відділу по роботі з регіонами є робота з розвитку взаємовідносин з регіонами, організація спільних заходів в регіонах, моніторинг реалізації стратегії розвитку регіонів та ведення офіційної ділової переписки від імені установи.

Начальник відділу по роботі з регіонами належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальника відділу по роботі з регіонами та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. Начальник відділу по роботі з регіонами безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Розробляє стратегічні плани з питань регіонального розвитку, контролює та забезпечує реалізацію Стратегії Фонду в частині регіонального розвитку та виконання плану «продажів продуктів Фонду» в регіонах.
 • Проводить комплексний аналіз діяльності регіонів в сфері енергоефективних проєктів, забезпечує розроблення проєктів поточних і перспективних планів адаптації місцевих програм з енергоефективності до Програми Фонду, проводить комплексний аналіз місцевих програм з енергоефективності на предмет їх відповідності Програмі Фонду.
 • Забезпечує регулярне надання інформації щодо ходу реалізації проєктів.
 • Підтримує зв'язки та здійснює проведення ефективних переговорів з представниками муніципалітетів/об’єднаних територіальних громад (ОТГ), будує взаємовигідні відносини з усіма зацікавленими сторонами.
 • Розробляє та контролює виконанням річного та короткострокових планів роботи відділу.
 • Бере участь у плануванні та організації заходів, нарад, запланованих керівництвом Фонду.
 • Долучається до організації публічних заходів (семінарів, презентацій, обговорень тощо) на регіональному рівні.
 • Готує інформаційні та статистичні звіти по роботі в регіонах для Директора Фонду та Наглядової Ради.
 • Підтримує постійний зв’язок між владою, регіональними галузевими асоціаціями, командою міжнародних партнерів Фонду, інших стейкхолдерів.
 • Спільно з іншими підрозділами забезпечує документальну підготовку до засідань Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду з питань роботи з регіонами.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За не санкціоноване керівництвом представлення інтересів Фонду, наслідки самостійних дій і рішень.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом
Загальний досвід роботи
Не менше 5 років
Досвід роботи на позиції керівника підрозділу супроводу регіонів / регіональної роботи
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Робоче володіння
Додаткові/бажані вимоги
Загальний досвід роботи
Бажаний досвід роботи менеджером по роботі з державними органами (GR).Вітається досвід роботи у сфері продажів.
Професійні знання
Знання законодавства України: 1) Конституція України; 2) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 3) Закон України «Про інформацію»; 4) Закон України «Про звернення громадян».
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід стратегічного планування та прогнозування, здатність до самостійного прийняття рішень
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід ведення переговорів, презентацій, вміння переконувати.
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід залучення нових клієнтів, просування бренду.
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Знання техніки та психології продажів.
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями або у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу по роботі з регіонами оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати –45 500,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 31 грудня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання/співбесіда з конкурсною комісією
 3. Співбесіда з Дирекцією
 4. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua