Перейти до основного вмісту

Про Фонд

Фонд енергоефективності  —  єдина в Україні державна установа, створена Урядом України відповідно до Закону України Про Фонд енергоефективності з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Місія Фонду  —  підняти Україну до європейського рівня енергетичної ефективності шляхом зменшення рівня енергоспоживання та викидів СО2 у житловому секторі, та як наслідок —  зменшення негативного пливу на екологію та пом’якшення наслідків зміни клімату.

Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для впровадження енергоефективних заходів шляхом надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень з врахуванням кращих європейських практик з термомодернізації будівель. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН) .

Які рішення пропонує Фонд енергоефективності?


Фонд покликаний забезпечити довгостроковий механізм фінансування проектів з енергоефективності для багатоквартирних будинків.
Якщо у вашому будинку діє ОСББ - ви можете скористатися перевагами Програми Фонду, яка передбачає часткову компенсацію витрат на енергоефективні заходи. Більш детальна інформація про Програму Фонду – за посиланням.
Регіональні консультанти IFC, забезпечують постійне інформування про Програму Фонду енергоефективності та супровід проектів для ОСББ. 

Фонд енергоефективності  у своїй діяльності  керується 10 ключовими принципами:

  • Прозорість
  • Економічна ефективність
  • Законність
  • Конкурентність
  • Добровільність
  • Відповідальність
  • Свобода вибору клієнтом надавача послуг
  • Єдиний підхід до залучення суб’єктів, послуги яких надаються відповідно до комплексу заходів, передбачених програмою
  • Контроль якості товарів, робіт і послуг щодо проекту
  • Верифікація проектів після їх завершення

За посиланнями можна ознайомитися із ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Фонду:

Розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)" від 13 липня 2016 р. № 489-р

Закон України
«Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 № 2095-VIII

Закон України
«Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 №1818-IX

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про утворення державної установи “Фонд енергоефективності” від 20 грудня 2017 р. № 1099

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до Статуту державної установи “Фонд енергоефективності” від 28 червня 2022 р. № 730

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності" від 20 грудня 2017 р. № 1102

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження вимог щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд енергоефективності”" від 28 лютого 2018 р. № 138

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про Наглядову раду державної установи “Фонд енергоефективності”" від 28 лютого 2018 р. № 142

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Методики розрахунку економії енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною установою “Фонд енергоефективності”" від 28 лютого 2018 р. № 149

Постанова Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Типового договору з незалежним членом наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”" від 28 лютого 2018 р. № 581

Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку обрання, призначення та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”" від 23 травня 2018 р. № 582